Máng cáp

Co lên máng cáp điện

Chi tiết Bảng giá

Thanh V đỡ thang máng cáp

Chi tiết Bảng giá

Máng cáp nhựa – Phúc Thịnh

Chi tiết Bảng giá

Thang máng cáp thép – Phúc Thịnh Automation

Chi tiết Bảng giá

Thang máng cáp nhôm – Phúc Thịnh Automation

Chi tiết Bảng giá

Nối máng cáp – Phúc Thịnh Automation

Chi tiết Bảng giá

Nắp đậy cuối máng cáp – Phúc Thịnh Autumation

Chi tiết Bảng giá

Cut máng cáp đứng 135˚ lên (co trong)

Chi tiết Bảng giá

Cut máng cáp đứng 135˚ xuống (Co ngoài)

Chi tiết Bảng giá

Cut máng cáp đứng 90˚ xuống (Co ngoài)

Chi tiết Bảng giá

Giảm máng cáp (giảm máng điện) – Phúc Thịnh Automation

Chi tiết Bảng giá

CUT MÁNG CÁP ĐỨNG 90˚ LÊN ( CO TRONG )

Chi tiết Bảng giá

CUT CHỮ X – NGÃ TƯ THANG MÁNG CÁP

Chi tiết Bảng giá

CUT MÁNG CÁP NGANG CHỮ T

Chi tiết Bảng giá

MÁNG CÁP CAO CẤP

Chi tiết Bảng giá

CUT MÁNG CÁP NGANG 90˚

Chi tiết Bảng giá

MÁNG NHỰA 65 X 65

Chi tiết Bảng giá

MÁNG CÁP ĐIỆN – CABLE TRUNKING

Chi tiết Bảng giá

Máng cáp điện

Chi tiết Bảng giá

Co đứng bên ngoài 90o

Chi tiết Bảng giá

Co đứng bên trong 90o

Chi tiết Bảng giá

Co ngã tư ngang

Chi tiết Bảng giá

Co ngả ba ngang

Chi tiết Bảng giá

Tư vấn ngay