Co lên khay cáp – Phúc Thịnh Automation

Co lên khay cáp (hay còn gọi là co bụng, co trong) dùng để chuyển hướng khay cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên.

Danh mục:
+84906917486