Co xuống khay cáp – Phúc Thịnh Automation

Co xuống khay cáp (hay còn gọi là co lưng, co ngoài) dùng để chuyển hướng hệ thống khay cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống dưới.

 

+84906917486