Cut máng cáp đứng 135˚ xuống (Co ngoài)

Cut máng cáp đứng 135˚ xuống (Co ngoài, co lưng, co xuống máng cáp) dùng để chuyển hướng máng cáp theo hướng đi xuống rên cùng một mặt phẳng.

 

+84906917486