Cut máng cáp đứng 90˚ xuống (Co ngoài)

Cut máng cáp đứng 90˚ xuống (Co ngoài, co lưng, co xuống máng cáp) dùng để chuyển hướng máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng đi xuống.

+84906917486