Giảm khay cáp – Phúc Thịnh Automation

Giảm khay cáp dùng cho việc giảm chiều rộng hoặc vừa giảm chiều rộng vừa giảm chiều cao của hệ thống khay cáp.

+84906917486