Nắp đậy cuối máng cáp – Phúc Thịnh Autumation

Nắp đậy cuối máng cáp có công dụng dùng để bịt đầu cuối máng cáp, góp phần đảm bảo an toàn và có tính thẩm mỹ cao.

+84906917486