Sản xuất thang máng cáp điện ionx

Thang máng cáp điện Inox được sử dụng trong môi trường chuyên biệt đặc thù của loại máng cáp này chống lại sự ăn mòn của kim loại được sử dụng trong nhà máy có môi trường ăn mòn, bện viện hay kho dược phẩm, nhà máy khoáng chất, công trình biển,….

Danh mục:
+84906917486