Tê khay cáp – khay cáp chữ T – Phúc Thịnh Automation

Khay cáp chữ T (hay còn gọi là Tê khay cáp) dùng để chia hệ thống khay cáp thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng.

+84906917486