Thang máng cáp thép không gỉ – Phúc Thịnh Automation

Thép không gỉ có giới hạn đàn hồi cao và độ bền từ biến cao ngay cả trong điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh cao. Thang máng cáp điện bằng thép không gỉ được cán tạo hình từ thép không gỉ AISI Loại 316. Thép không gỉ có tính bền cao với các hóa chất hữu cơ và hóa chất vô cơ ngay cả ở nhiệt độ cao.

Danh mục:
+84906917486