Thanh V đỡ thang máng cáp

Thanh V đỡ thang máng cáp (hay còn gọi là thanh V lỗ) dùng để đỡ, treo máng, thang, khay cáp bằng 2 ty ren.

+84906917486